Μετάβαση στη σελίδα της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

Κλιματισμός

 

1)Μυρίζει άσχημα ο αέρας του κλιματιστικού μου!
Θα πρέπει να γίνει καθαρισμός και απολύμανση των εσωτερικών φίλτρων και του εξωτερικού στοιχείου. Επικοινωνήστε με το service.
 
2)Η συσκευή μου βγάζει κωδικό FF!
Θα πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από απώλεια ψυκτικού υγρού. Τυχόν διαρροή από σωλήνωση εγκατάστασης. Επικοινωνήστε με το service.
 
3)Δεν δέχεται εντολές από τηλεχειριστήριο!
Ελέγξτε τις μπαταριές του τηλεχειριστηρίου. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης επικοινωνήστε με τοservice.