Μετάβαση στη σελίδα της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

Πολιτική απορρήτου

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Από την 25 Μαίου του έτους 2018 βρίσκεται σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ( Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) ( χάριν συντομίας, Κανονισμός) 
Ο Κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Η ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τα καταναλωτικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικτυακές τοποθεσίες της.
Η έδρα της εταιρίας μας βρίσκεται στην Ελλάδα. 
Με το παρόν κείμενο ζητούμε την συναίνεση σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ–ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΕ.
Με το παρόν κείμενο σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και την νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• Τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων , τις οποίες συλλέγουμε.
• Τους αποδέκτες η τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας.
• Τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων 
• Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Τα δικαιώματα σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό.
• Συνδέσεις προς άλλες τοποθεσίες. 
• Πολιτική απορρήτου παιδιών.
• Την ταυτότητα της εταιρίας μας και τα στοιχεία επικοινωνίας με εμάς.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
Σκοπός της επεξεργασίας είναι:
Η εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης των προϊόντων της εταιρίας μας.
Η εξυπηρέτηση πελατών και η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση ( εγγύηση, επιστροφές και άλλες υπηρεσίες) 
Η εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας μας και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από την εταιρεία μας υπηρεσιών, ιδίως σε σχέση με το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών στα κέντρα τηλεφωνικής επικοινωνίας, email και τα υπόλοιπα κέντρα υποστήριξης.
Η παροχή εκ μέρους σας των απόψεων σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας μας και η διεξαγωγή ερευνών προιόντων.
Η παροχή πληροφοριών σε εσάς όταν επικοινωνείτε με την εταιρία μας, για τα προιόντα και τις υπηρεσίες της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.
Η διεξαγωγή κληρώσεων και διαγωνισμών, η παροχή δώρων και άλλες προωθητικές δραστηριότητες.
Η παροχή ενημερωτικων δελτίων και άλλες επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή/και γραπτών μηνυμάτων (SMS). Ακολουθούν λεπτομέρειες στην ενότητα υπό τον τίτλο "Επικοινωνίες περιεχομένου μάρκετινγκ".
Η δημιουργία ανώνυμων, συγκεντρωτικών στατιστικών σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τις οποίες η εταιρία μας μπορεί να κοινοποιεί σε τρίτα πρόσωπα ή/και να καθιστά διαθέσιμες δημοσίως.
Η παρακολούθηση των ιστοτόπων μας, ηλεκτρονικών υπηρεσίων και email για να προστατέψουμε εσάς, τους υπαλλήλους αλλά και τους συνεργάτες μας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να δοθούν στην αστυνομία ή σε άλλες αρμόδιες αρχές. 
Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Κανονισμού

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ 
Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική η εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα.
Κατά τα λοιπά η εταιρία μας μπορεί να συλλέγει πληροφορίες για εσάς με διάφορους τρόπους. Παρακαλείστε να είστε προσεκτικοί όταν μας υποβάλλετε πληροφορίες και ιδίως όταν συμπληρώνετε πεδία ελεύθερου κειμένου η ανεβάζετε έγγραφα και άλλο υλικό. Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας είναι αυτοματοποιημένες και σε περίπτωση που μας παρέχετε κατά λάθος εσφαλμένες ή ευαίσθητες πληροφορίες, ενδέχεται να μην το εντοπίσουμε.
Η εταιρία μας συλλέγει πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς ή πληροφορίες που επιλέγουμε από άλλες πηγές ή πληροφορίες σχετικά με κοινωνικά δίκτυα.

Πληροφορίες που μας παρέχετε
Σε οποιαδήποτε "αλληλεπίδρασή" σας με την εταιρία μας ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε πληροφορίες σε σχέση με εσάς. Για παράδειγμα:
• Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας, όπως η δήλωση προϊόντος, απαιτούν από εσάς τη δημιουργία λογαριασμού. Κατά τη δημιουργία του εκάστοτε λογαριασμού, σας ζητούνται συνήθως πληροφορίες, όπως το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας με εσάς.
• Όταν δηλώνετε ή στέλνετε για επισκευή ή επιστρέφετε κάποιο προϊόν μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικά με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε πληροφορίες όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας, η ημερομηνία αγοράς, το κατάστημα αγοράς καθώς και τις λεπτομέρειες της πληρωμής.
• Όταν επικοινωνείτε με τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας για βοήθεια, μπορεί να διατηρήσουμε πληροφορίες σχετικά με την κλήση, όπως το όνομα και το επώνυμο σας, το σχετιζόμενο προϊόν, το λόγο για τον οποίο επικοινωνήσατε μαζί μας, καθώς επίσης και τις συμβουλές που σας δώσαμε.
• Όταν μας επισκέπτεστε σε κάποια δημόσια εκδήλωση (π.χ. εμπορική έκθεση) ή συμμετέχετε σε κάποια από τις έρευνες, τους διαγωνισμούς ή τις κληρώσεις μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες όπως η επαγγελματική σας ιδιότητα, το όνομα και το επώνυμο σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τα προιόντα και τις υπηρεσίες μας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές
Μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες από δημόσια διαθέσιμες πηγές και τρίτα πρόσωπα, σε περιπτώσεις όπως οι παρακάτω:
• Όταν επιθυμείτε να αγοράσετε κάποιο προϊόν/υπηρεσία από εμάς, μπορούμε να διεξαγάγουμε πιστοληπτικούς και οικονομικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία ενέργεια απάτης ως προς την πληρωμή και ότι έχετε την κατάλληλη πιστοληπτική ικανότητα.
• Όταν διεξάγουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες πωλήσεων προς επιχειρήσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δημοσιευμένα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης.

Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με κοινωνικά δίκτυα
Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις εφαρμογές, τις σελίδες ή τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσής μας ή κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας που επιτρέπουν αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να λάβουμε πληροφορίες αναφορικά με τους λογαριασμούς σας στα εν λόγω κοινωνικά δίκτυα.
Για παράδειγμα:
• Εάν συνδέεστε σε κάποια από τις διαδικτυακές τοποθεσίες ή τις υπηρεσίες μας με ένα λογαριασμό που χρησιμοποιείτε σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, μπορεί να λάβουμε τα βασικά στοιχεία σας από το αντίστοιχο προφίλ σας στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο. Το περιεχόμενο και η έκταση των βασικών στοιχείων που λαμβάνουμε εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις απορρήτου του εκάστοτε λογαριασμού σας, μπορούν ωστόσο να συμπεριλαμβάνουν το ID σας, το όνομα, την εικόνα προφίλ, το φύλο και τις τοπικές σας ρυθμίσεις. Επίσης, μπορεί να λάβουμε επιπλέον πληροφορίες για το προφίλ σας, εφόσον μας παράσχετε άδεια πρόσβασης σε αυτές.
• Εάν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί "like", "+1" ή "tweet" ή παρόμοιο κουμπί σε κάποια από τις διαδικτυακές τοποθεσίες ή τις υπηρεσίες μας, μπορεί να καταγράψουμε το γεγονός αυτό. Επίσης, το περιεχόμενο που προβάλλετε ενδέχεται να δημοσιευθεί στο προφίλ σας ή στην τροφοδοσία τη δική σας και των φίλων σας στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Μπορεί να λάβουμε πληροφορίες για περαιτέρω αλληλεπιδράσεις με αυτό το δημοσιευμένο περιεχόμενο (για παράδειγμα, αν οι επαφές σας κάνουν κλικ σε κάποιο σύνδεσμο στο δημοσιευμένο περιεχόμενο), τις οποίες μπορεί να συσχετίσουμε με τις λεπτομέρειες που διατηρούμε σε σχέση με εσάς.
• Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "like", "+1" ή άλλο παρόμοιο κουμπί στις σελίδες μας σε κάποια τοποθεσία κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με το προφίλ σας στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο, ανάλογα πάντα με τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να ελέγχετε την πρόσβαση στο προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιείτε, δείτε την πολιτική απορρήτου και τυχόν περαιτέρω οδηγίες στη διαδικτυακή τοποθεσία του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

Επικοινωνίες περιεχομένου μάρκετινγκ
Όταν μας παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας, για παράδειγμα όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή επικοινωνείτε με κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας ή δημιουργείτε ένα λογαριασμό για κάποιες από τις υπηρεσίες, ή συμμετέχετε σε κάποιο διαγωνισμό, ενδέχεται να σας δοθεί η ευκαιρία να εγγραφείτε (ή σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου το επιτρέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία, να απεγγραφείτε) για τη λήψη διάφορων ενημερωτικών δελτίων και άλλων επικοινωνιών από την Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε., μέσω email, τηλεφώνου ή/και μηνύματος κειμένου (SMS). Στις επικοινωνίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, λεπτομέρειες σχετικά με τα πιο πρόσφατα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε..
Μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας ως προς τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ. Εάν θέλετε να καταργηθείτε από τη λίστα παραληπτών ενός email που σας αποστέλλεται, ακολουθήστε τη σύνδεση κατάργησης εγγραφής (unsubscribe) ή/και τις οδηγίες που βρίσκονται (συνήθως) στο κάτω μέρος του email. Ωστόσο, επισημαίνουμε τα εξής:
• Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία διευθύνσεις email για επικοινωνία με την Αμοιρίδης Σαββίδης Α.ε., θα πρέπει να απεγγραφείτε ξεχωριστά για καθεμία από τις διευθύνσεις αυτές.
• Η μέθοδος αυτή απλώς σας καταργεί από τις λίστες παραληπτών ενημερωτικών δελτίων ή επικοινωνιών που έχετε λάβει και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις άλλες μεθόδους εάν θέλετε να απεγγραφείτε από τις λίστες παραληπτών για όλες τις επικοινωνίες περιεχομένου μάρκετινγκ της Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε..
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας» παρακάτω, για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ.
Λάβετε υπόψη σας ότι μπορούμε κατά καιρούς να σας στέλνουμε σημαντικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε. που χρησιμοποιείτε/έχετε χρησιμοποιήσει. Τα email αυτά δεν επηρεάζονται από τις προσωπικές σας προτιμήσεις ως προς τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ.

3. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Γενικά η εταιρία μας δεν κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με εσάς σε τρίτα πρόσωπα χωρίς την συγκατάθεση σας. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις:
Α) Σε παρόχους των υπηρεσιών μας:
Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των πληροφοριών σας για λογαριασμό μας , για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Για παράδειγμα, για την εκτέλεση εντολών, την παράδοση πακέτων, την απόστολη γραπτών μηνυμάτων (SMS), την παροχή υποστήριξης μάρκετινγκ, την παροχή ελέγχου απάτης και την παροχή εξυπηρέτησης πελατών.
Οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας και μόνο, πάντοτε σε συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική και δεσμεύονται με κατάλληλες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.
Β) Νομικοί και επιχειρηματικοί σκοποί: 
Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ή/και να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς σε τρίτα πρόσωπα όπως:
• κυβερνητικούς φορείς και αρχές επιβολής του νόμου, για την αποτροπή απατών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση ενός εύλογου αιτήματος των εν λόγω φορέων και αρχών.
• τρίτα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών συμβούλων) για την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε.

Αναφορικά με την κοινοποίηση πληροφοριών από εσάς:
Ορισμένες από τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε. σας επιτρέπουν να ανεβάζετε και να κοινοποιείτε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο και συνδέσμους.
Δεν πρέπει να περιμένετε ότι σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που κοινοποιείτε σε άλλους μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης θα τηρηθεί απόρρητη ή εμπιστευτική. Το περιεχόμενο και οι σύνδεσμοι που κοινοποιείτε, για παράδειγμα, μπορεί να προωθείται από τους αποδέκτες σας σε άλλους. Θα πρέπει πάντοτε να συμπεριφέρεστε με διακριτικότητα όταν χρησιμοποιείτε τέτοιες υπηρεσίες.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την εταιρία μας. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας αυτής.
Στα μέτρα αυτά, συμπεριλαμβάνονται κατά περίπτωση, τα εξής:
• χρήση κρυπτογράφησης SSL (Secure Sockets Layer) κατά τη συλλογή ή τη μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών, (η κρυπτογράφηση SSL είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο ώστε να καθιστά τα δεδομένα μη αναγνώσιμα για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εμάς).
• περιορισμός της πρόσβασης στις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς (για παράδειγμα, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στα μέλη του προσωπικού που χρειάζονται τις πληροφορίες σας για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων).
• εφαρμογή φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων ασφαλείας σε συμμόρφωση με τα πρότυπα του κλάδου.

5. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. 
Κατ΄εξαίρεση μόνο στην περίπτωση που ισχύουν συγκεκριμένοι κοινοτικοί η εθνικοί κανόνες (πχ φορολογική νομοθεσία) επεκτείνεται η αποθήκευση των δεδομένων σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Κατόπιν διαγράφονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτηση τους.

6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
Στο πλαίσιο του Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματα σας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:
• Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
• Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας.
• Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
• Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
• Φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας , δηλαδή το δικαίωμα σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
• Επιπλέον διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα , + 30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 
Ορισμένες από τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσεις προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες που δεν ανήκουν σε κάποια από τις εταιρείες της Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε..
Παρότι η Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε. προσπαθεί να παρέχει συνδέσεις μόνο προς τοποθεσίες που ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα και την προστασία απορρήτου της Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε., δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ασφάλεια ή τις πρακτικές προστασίας απορρήτου οποιασδήποτε τέτοιας διαδικτυακής τοποθεσίας. Θα πρέπει να διαβάζετε τις πολιτικές προστασίας απορρήτου και διαχείρισης cookies της εκάστοτε διαδικτυακής τοποθεσίας για να μαθαίνετε πώς μπορούν/πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες σας.

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ
Για την Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε. "παιδί" είναι κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 16 ετών. Δεν ζητούμε και δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία από ή για οποιοδήποτε παιδί χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει την γονική μέριμνα. 
Εάν η Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε. αντιληφθεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία που έχει αποκτήσει σχετίζεται με κάποιο παιδί για το οποίο δεν έχει ληφθεί η απαραίτητη συγκατάθεση του προσώπου που έχει την γονική μέριμνα, θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια:
• να διαγράψει την πληροφορία αυτή από τα αρχεία της το συντομότερο δυνατό και
• να διασφαλίσει, εάν δεν είναι εφικτή η διαγραφή, ότι η πληροφορία αυτή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κανέναν περαιτέρω σκοπό και δεν πρόκειται να κοινοποιηθεί περαιτέρω σε κανένα τρίτο πρόσωπο.
Εάν το πρόσωπο που έχει την γονική μέριμνα έχει απορίες αναφορικά με την από πλευράς μας επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του παιδιού, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα "Ταυτότητα της εταιρίας μας και στοιχεία επικοινωνίας με εμάς»

9. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΜΑΣ 
Υπεύθυνος επεξεργασίας: ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΕ
Έδρα: Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 Α, Πυλαία , Θεσσαλονίκη

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας: 
1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
privacy@amiridis-savvidis.gr  
2. Μέσω ταχυδρομείου:
Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε.
Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 Α, Τ.Κ 55534
Πυλαία, Θεσσαλονίκη
3. Μέσω fax:
00302310944940